Smålands måleri

- En målerifirma med anor

Kontakta oss

Smålands Måleri

Utför målningsarbeten inom byggbranchen i södra Sverige.

2014-03-15 slogs Finnanders Måleri, Värnamo, Bertil Nilsson Måleri och Ljungbergs Måleri, Ljungby, samman och bildade Smålands måleri AB. De tre företagen har tillsammans varit verksamma över 300 år.

Smålands Måleri

Totalt är vi knappt 40 anställda, varav fyra tjänstemän och övriga målare. Vår finns idag framförallt i västra Småland med tyngdpunkten i Ljungby och Värnamo. Målsättning är att vara 50 målare under högsäsongen.

Bland kunderna finns bygg- och fastighetsbolag, offentliga beställare som landsting/region och kommuner, samt andra företag och konsumenter

Våra kontor

Företaget har två fasta arbetsställen; ett i Ljungby med kontor och verkstad. Här finns totalt cirka 20 anställda varav två arbetsledare. I Värnamo finns också kontor och verkstad. Här är vi totalt cirka 20 anställda, varav en arbetsledare, en ekonomiansvarig och knappt 20 målare.

Vår färg kommer från: