Arenor

Lagavallen, Ljungby

Upprustning av idrottsarena i Ljungby
Byggherre: Ljungby kommun
Byggstart: september 2015
Byggkostnad: 40 mkr
Entreprenadsform: Delad generalentreprenad
​​​​​​​Byggmånader: 10
wi_1712142327fb4607bc98b84370997a22469b30324d_1200wi_1712142327d095ae563b96418895e9e6f96cbcbd22_1200wi_17121423276a947a67203542749b5b883acbcff6ef_1200

Gummifabriken, etapp 2

Projektet avser om- och tillbyggnad av Värnamo Gummifabrik till en kreativ mötesplats innehållande ett utvecklingscentrum med utbildning, kultur, näringslivsservice och liknande verksamheter.

Inom objektet har tidigare genomförts en etapp 1 avseende ombyggnad för Högskola, Värnamo Näringsliv och Värnamo kommunala industrifastigheter mm. Den ombyggnaden omfattade ca 5120 m2.
wi_1712142325753a95b57401469c8908e84d70f67e77_1200wi_1712142325db6322d93ce6479bb70a965012becb0c_1200wi_17121423256f5f3c6c3c54416cb27e21c19d0c3c57_1200wi_171214232550e6f17f560f44828d05a68feba7585e_1200
Aktuell entreprenad omfattar ombyggnad i befintliga tomma lokaler, påbyggnad på befintligt hus samt anpassningar till befintliga system. Etapp 2 omfattar en total ombyggnadsarea på ca 14750 m2 BTA och innehåller lokaler för bla följande verksamheter:
 • Konferensverksamhet
 • Bibliotek och kulturförvaltning
 • Auditorium
 • Livesal
 • Biograf
 • Restaurang
 • Studentmatsal
 • Utställningsrum mm.
Samt övriga lokaler såsom:
 • Reception och kontor för administration och drift
 • Entréhall och entrétorg
 • Centraltrapphus
 • Auditorie-foajé
 • Teknikcenter
 • Fastighetsskötsel mm.
Byggherre: Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB
Byggstart: februari 2015 Byggkostnad: 145 mkr
F-btkn: Knekten 16
Entreprenadsform: Samordnad generalentreprenad
​​​​​​​Byggmånader: 28

Renoveringombyggnad Sunnerbohov och Trojahallen

Sunnerbohov och Trojahallen renoveras och byggs ihop. Omfattar två nya isbanor, läktare för ca 2000 sittplatser och 1200 ståplatser, kiosker, caféteria, pub och restaurang samt nya omklädningsrum. Större delen av ombyggnaden startades i april 2015.

​​​​​​​Byggherre: Ljungby kommun Byggstart: april 2015
Byggkostnad: 89 Mkr
F-btkn: Kv. Fritiden
Entreprenadsform: Totalentreprenad
Byggmånader: 6
wi_1712142313985c89fa14c24d42b8a83f59c8914e7b_1200wi_1712142313b1dfd20629d74ef09603e35f344a43fd_1200wi_17121423137daee1d27cd944d799120217b0324bfc_1200wi_1712142313cdb1bcf54f724b36bb134f58db9e6b43_1200

Gummifabriken, etapp 1. Ombyggnad till högskola och kontor i Värnamo

Ambitionen är att Gummifabriken inte enbart ska bli en attraktion för kommunen utan också för hela regionen. Kommunens ledande politiker är eniga om visionen för den framtida Gummifabriken: En kreativ mötesplats för alla oavsett ålder och bakgrund
 • för 450 personer
 • bibliotek, föreläsningssalar
 • plats för nystartade företag
 • café och restaurang
wi_1712142214c82726304236470c8a8a23b117ccc7f1_1200wi_1712142214457af97b976749829b81d1d4afa0a529_1200
År 2008 köpte Värnamo kommun "Gummifabriken" av Trelleborg Building System AB. Fastighetens yta är 14 500 kvadratmeter. Lokalerna ska byggas om successivt och bli ett utvecklingscentrum med utbildning, kultur, näringslivsservice och liknande verksamhet. Även restauranger, kaféer och lokaler lämpliga för olika evenemang kommer att finnas.
Byggherre: Värnamo kommun
Byggstart: november 2010
Byggkostnad: 150 mkr
F-btkn: Knekten 16
Entreprenadsform: Generalentreprenad
​​​​​​​Byggmånader: 15